𝟏. 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐧𝐠
- Bang có 12 cấp. 
- Câp 1 tối đa 50 thành viên. 
- Khi lên 1 cấp Bang thì tăng thêm 5 thành viên. 
- Như vậy khi Bang cấp 12 thì tối đa 105 thành viên.
𝟐. 𝐕𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐧𝐠
- 01 Bang Chủ
- 03 Phó Bang
- 04 Trưởng Lão
- 05 Tinh Anh
𝟑. 𝐂𝐚́𝐜 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐧𝐠
- Bang Phái Thủ Hộ
Hàng ngày 10h00 - 23h00
- Boss Bang
Hàng ngày 19h30 - 20h00 
- Bang Phái Thí luyện 
Hàng ngày 00h00 - 23h00
- Phật đà tháp 
Hàng ngày 00h00 - 23h00
- Vương giả tranh bá ( Trung kết bang chiến )
Thứ 6 20h30 - 20h55
- Phòng thủ bang 
Hàng ngày 18h30 - 18h50
- Bang phái tranh bá
Thứ 4 Hàng tuần 20h30 - 20h55
𝟒. 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐧𝐠
Vào Bang sẽ tăng các kỹ năng cho người chơi
Điều kiện nâng cấp tùy vào Cấp độ của mỗi Bang
𝟓. 𝐊𝐡𝐨 𝐁𝐚𝐧𝐠
Kho bang dùng để cất giữ các Trang Bị Khủng và Ma Trang. 
𝐁𝐨𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞̂𝐦.
Nâng cấp Bang chỉ duy nhất bằng cách CÀY, Nạp cũng không nâng cấp được. 
--------------------------------------------
Cuồng Ma Chí Tôn - Ra Mắt 5/6, sẽ có 3 class đầu tiên:
📌 Nhập Ma Bạo Kích, phân định thắng thua! 
📌 Lực chiến thấp - PK thắng - lại bảo ăn rùa.
📌 Chuẩn cày cuốc: Cày chay lên VIP.
📌 Săn Boss bán đồ - Giao dịch tự do
📌 PK tự do cả ngày - Chiến trường khốc liệt liên server
📌 Hệ thống kết hôn sinh con cùng làm nhiệm vụ đa dạng
📌 Cướp mỹ nữ liên server.
📌 Game cực nhẹ, sử dụng công nghệ mới, kể cả máy cấu hình thấp.
Các sự kiện đang diễn ra:
📌 [𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟐𝐌] https://m.me/cuongma.vn
📌 [𝐅𝐚𝐧 𝐂𝐮̛́𝐧𝐠] http://bit.ly/fancung-cm
📌 [𝐁𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂𝐢] http://bit.ly/SKBangHoiCM
Tặng thẻ SCOIN - 11h30 trưa hàng ngày.
[𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] http://bit.ly/cuongmavtc
[𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃] https://cuongma.onelink.me/cOhg/social