Hướng Dẫn Nạp Thẻ

Cách 1: Nạp thẻ

Bước 1: Vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản

  
Bước 2: Chọn game Cuồng Ma Chí Tôn


 

Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Thẻ cào

Bước 5: Chọn loại thẻ (Lưu ý: nếu chọn nạp bằng thẻ scoin sẽ được nhận thêm 5% scoin)

 

Bước 6: Điền seri và mã thẻ rồi ấn nạp.


 

Cách 2: Nạp qua SMS

Bước 1: Đại hiệp vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn game Cuồng Ma Chí Tôn

Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Tin nhắn (Lưu ý: hiện tại chỉ có thể nạp SMS qua mạng Vietel)

 

Bước 5: Ấn vào nạp nhanh hoặc copy cú pháp để gửi tin nhắn.